ESİN GENÇER BAYOL

VEFAT Merhume Sıdıka ve merhum İsmail Gençer’in kızları, Evin-Coşkun Karagözoğlu, Sevgi-Mustafa Gençer ve Emine-Vural Aydın’ın […]

İLANIN TAMAMI

ARİF GEZER

VEFAT Galatasaray divan kurulu üyelerinden 3213 nolu merhum Nazmiye ve Mülayim Gezer’in oğlu, Güler Gezer’in […]

İLANIN TAMAMI

NURETTİN ATADENİZ

VEFAT Cabbarzade Mahmut Celalettin Paşa’nın torunlarından müteveffa Osman Nuri bey ve Çerkez Hurşit Paşa’nın torunu, […]

İLANIN TAMAMI